Polityka prywatności serwisu www.wydawnictwohm.pl

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu poprzez
Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marcin Halski „Wydawnictwo Hm…” .
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie
danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju
aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “Cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza
np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba
ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym
momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych
oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać
własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Marcin Halski Wydawnictwo Hm… z siedzibą w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 225/9, 42-580 Wojkowice, posiadająca NIP: 4980176080 oraz REGON: 242879045.

 NASZE DANE KONTATKOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e- mail redakcja@wydawnictwohm.pl, telefonicznie pod numerem +518833244 lub adres korespondencyjny ul. Sobieskiego 225/9, 42-580 Wojkowice.

 JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. Zgłaszając się do otrzymywania Newslettera, należy podać adres e-mail. Informacje te potrzebne są do wysyłania Newslettera. Przetwarzamy jedynie Twój adres e-mail aby móc przesłać Ci Newslettera.

CEL PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe służą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych ofertach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, co sprawi, że zaprzestaniemy wysyłania naszego Newslettera. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwi nam dostarczanie Ci informacji o naszych aktualnych ofertach.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili, gdy zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera, tj. skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Zrezygnować z subskrypcji Newslettera możesz w każdej chwili, wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: redakcja@wydawnictwohm.pl lub telefonicznie pod numerem 518833244.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Do przetwarzania danych opisanych wykorzystujemy dostawców usług technicznych. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu związanym z wydawaniem i dystrybucją naszego Newslettera. Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane usługodawcy, nastąpi to w ramach realizacji zamówienia zgodnie z naszymi instrukcjami.

 PROFILOWANIE

Każdy Newsletter zawiera losowo przypisany identyfikator. Na podstawie tej identyfikacji możemy stwierdzić, czy i kiedy został otwarty Newsletter oraz które linki zostały kliknięte i na tej podstawie utworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Klikając na link w Newsletterze, łączymy ten profil użytkowania oparty na technologii plików cookie z pseudonimowymi profilami użytkowania, które pojawiają się podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. surfowanie i robienie zakupów). Informacje te wykorzystujemy w formie pseudonimu w celu ujednolicenia personalizacji naszego Newslettera, tak abyśmy mogli na przykład składać Tobie oferty w biuletynie odpowiadającym poszukiwanym produktom w naszym sklepie internetowym.

TWOJE PRAWA

Masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, otrzymasz wówczas od nas kopię informacji osobowych jakie posiadamy. Ma także prawo jak do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie czy jest uzasadniony.

Nadto możesz żądać:

– sprostowania danych osobowych, jeśli faktycznie są niekompletne lub uległy zmianie, usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnimy je lub aktualizujemy,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny, ograniczamy się jedynie do czynności przechowywania danych, inne operacje przetwarzania danych będą wykluczone,

– przeniesienia danych osobowych, na tej podstawie wydajemy Tobie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innymi podmiotowi, jeśli o to wnosisz,

– usunięcia danych osobowych, usuniemy dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedź będzie udzielana Tobie na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie adres o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności Newslettera będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz: redakcja@wydawnictwohm.pl lub telefonicznie pod numerem 518833244.